กรัณฑ์ ศุภพงษ์

GRANT SUPAPHONGS

Go Button
My title
My Subtitle

ชื่อ: กรัณฑ์ ศุภพงษ์     

เกิดวันที่:  12 เมษายน 2519   

การศึกษา:  ระดับปริญญาตรีจาก Oxford Business College

อาชีพ:  นักแข่งรถ , Race Car Instructor

 

ประวัติการแข่งขัน

1994

Go-kart racing

– อันดับที่ 1 : แชมป์ประเทศไทย รายการ Thailand Touring Car 1996 (ถ้วยพระราชทาน ศูนย์ศิลปะชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)

– อันดับที่ 3 : Australian Grandprix 1997 Ferrari F355 Challenge

– อันดับที่ 1 : Macau Grandprix 1999 (Macau Cup)

– อันดับที่ 1  : Macau GRANDPRIX 2004 (Ctm)

– อันดับที่ 2 : Katukulunda Grandprix (Srilanka) 1998

– อันดับที่ 1 : แชมป์ประเทศไทย รายการ Super Car Thailand 2003 (super radial)

– อันดับที่ 1 : ชนะเลิศ (Over all)  Thailand Grand Touring Car Endurance 2003 (ถ้วยประทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริภาพรรณวดี)

– อันดับที่ 1 : แชมป์ประจำปี รายการ Honda Racing Fest (Pro cup over all) 2007

– อันดับที่ 1 : แชมป์ประจำปี รายการ Honda Racing Fest (Pro cup over all) 2008 (ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) 

– อันดับที่ 1 : แชมป์ประจำปี รายการ Super car Thailand 2008 (Super 2000) (ถ้วยพระราชทาน ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)

– อันดับที่ 1 : การแข่งขัน Nurburgring 24hours Qualify Race (Germany)

– อันดับที่ 1 : แชมป์ประจำปี Thailand Super Series 2015 (Super Car Class3)

Chief instructor Singha racing school

Chief instructor TSS racing academy

Thailand Super Turbo Endurance Race 2017 Winner

2015-2018 participated in Nurburgring 24hours Germany

loading